Hyödyllistä tietoa sisäilmasta

Merkitys terveydelle

Vietämme ajastamme noin 90 % sisätiloissa. Puhdistamaton ja huoltamaton ilmanvaihtojärjestelmä on terveysriski, joka voi aiheuttaa muun muassa:

- päänsärkyä
- hengitystiesairauksia
- silmien aristusta ja punoitusta
- väsymystä
- allergisia reaktioita
- astmaa

Puhdas ja raikas sisäilma vastaavasti:

- edistää terveyttä
- parantaa työtehoa
- lisää viihtyvyyttä
- nostaa elämisen laatua

Huomioitavaa myös on, että likainen ilmanvaihtojärjestelmä on paloturvallisuusriski.

 
Ilmastointipuhdistuksen tiheys

Mikäli edellisestä ilmastointikanavien puhdistuksesta on kulunut 5-10 vuotta, suosittelemme ilmastointikanavien tarkastamista ja puhdistusta tarvittaessa. Ilmanvaihtojärjestelmästä riippuen on oletettavaa, että tässä ajassa kanavat ovat jo pölyyntyneet ja suodattimet likaantuvat nopeammin.

Suosittelemme 5 vuoden ajanjaksoa nopeampaa tarkastelujaksoa ja puhdistustiheyttä, mikäli:

- asunnossa on kotieläimiä
- asunnossa on astmaatikkoja
- ympäristöstä tulee helposti katupölyä
- asunnossa on tehty rakennus- tai remonttitöitä
- huomataan, että kanavat ja venttiilit ovat selvästi likaiset ja suodatin likaantuu nopeasti

Ammattimaisten ruuanvalmistuspaikkojen ilmanvaihtokanavat ja  -laitteistot tulee puhdistaa kerran vuodessa.

 
Kotitalousvähennys

Yksityisasiakas on oikeutettu kotitalousvähennykseen, mikäli kyseessä on kotitalousvähennyksen piirissä oleva kiinteistö. Tällöin voit vuonna 2015 vähentää verotuksessasi 45 % meille maksamistasi työkorvauksista. Vähennykseen liittyy vuotuinen 100 euron omavastuu.

Esimerkkilaskelma:                       

Ilmastointipuhdistus 500 euroa

Kotitalousvähennys 45 % 225 euroa                                

Kustannus kotitalousvähennyksen jälkeen 275 euroa

Jos samana vuonna ei ole muita kotitalousvähennyksen piirissä olevia palveluita, kustannus on 100 euron omavastuun verran suurempi.

Ilmastointipuhdistus PoLu Oy
Häkilätie 21 A, 01260 Vantaa
Puh: 040 557 5797 tai 040 557 5796
Email: ilmastointipuhdistus@polu.fi
www.polu.fi